ผู้ว่าฯยะลา ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563
Share 17 ต.ค. 2563 | เข้าชม : 36

วันที่ 15 ต.ค.63 ที่ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563 โดยมีคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน 2563เข้าร่วม

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการพิจารณา ประสานการปฏิบัติ มอบหมายดำเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่ม ปี 2563 จังหวัดยะลา (สำนักงาน ปภ.จังหวัดยะลา) การติดตามสถานการณ์ลักษณะอากาศ (สถานีอุตุนิยมวิทยา) การติดตามสถานการณ์น้ำในเชื่อนบางลางและการบริมหารจัดการ (เขื่อนบางลาง) การบริหการจัดการน้ำ พื้นที่น้ำท่วม เส้นทางการไหลของน้ำ การเตือนภัยน้ำท่วม และการเตรียมพื้นที่รองรับน้ำ (โครงการชลประทานยะลา และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี) การเตรียมความพร้อมกรณีน้ำท่วมดินถล่มทับเส้นทาง และกรณีระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหาย (แขวงทางหลวงยะลา,แขวงทางหลวงชนบทยะลา,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยะลา) การป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภาคึการเกษตร (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา) รถครัวสนาม และการกำหนดจุดตั้งโรงครัวพระราชทาน (กองพันทหารราบที่ 152 และอำเภอทุกอำเภอ) การเตรียมความพร้อมจิตอาสาภัยพิบัติ (ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา) การพิจารณาวางเครื่องสูลน้ำ เรือ และเครื่องจักรกลสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าในพื้นที่ ที่คาดการว่าจะเกิดน้ำท่วมขังและดินถล่ม (สำนักงาน ปภ.จังหวัดยะลา และหน่วยที่เกี่ยวข้อง) พร้อมทั้งจัดเตรียมความพร้อม การจัดทำแผนการเผชิญเหตุอุทกภัย การรายงานสยถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งการสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา