ผู้ว่ายะลา นำพสกนิกรชาวยะลา ทำบุญตักบาตร...
Share 13 ต.ค. 2563 | เข้าชม : 56

ผู้ว่ายะลา นำพสกนิกรชาวยะลา ทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันนี้ 13 ต.ค.63 เวลา 07.00 น. ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำพสกนิกรชาวจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสากิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ และทรงอุทิศพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุข ตลอดมา
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา