ประชุมความเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา...
Share 13 ต.ค. 2563 | เข้าชม : 314

ประชุมความเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 20 ตุลาคม 2563
วันจันทร์ที่ 12 ต.ค.63 เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มีกำหนดเสด็จมาทรงเปิดการประชุมหลักสูตรบริหารจัดการน้ำและจัดการภัยพิบัติเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563
ทั้งนี้ จังหวัดยะลาได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จ ทั้ง 2 จุด ที่สนามเฮลิคอปเตอร์ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า อ.เมือง จ.ยะลา และ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา พร้อมทั้งมอบภารกิจเตรียมการรับเสด็จ ให้กับคณะทำงาน ประกอบบด้วย ด้านคณะทำงานจัดเตรียมสถานที่ คณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร คณะทำงานด้านไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง รถดับเพลิง และการสื่อสาร คณะทำงานด้านการปฐมพยาบาล คณะทำงานด้านการบันทึกภาพ และการประชาสัมพันธ์ คณะทำงานด้านการประดับธงและตกแต่งเส้นทางรับเสด็จ และคณะทำงานด้านการจัดขบวนรถยนต์พระที่นั่งและขบวนรถยนต์ส่วนล่วงหน้า
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา