ศูนย์วิทย์ฯยะลา เปิดค่ายคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.สานใจไทย สู่ใจใต้ ...
Share 9 ต.ค. 2563 | เข้าชม : 104

ศูนย์วิทย์ฯยะลา เปิดค่ายคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.สานใจไทย สู่ใจใต้
วันนี้ 8 ตุลาคม 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดยะลา มาเป็นประธานเปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.สานใจไทย สู่ใจใต้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวัตกรรม ให้มีทักษะกระบวนการคิด และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผ่านรูปแบบให้เข้าใจง่าย สนุกสนาน พร้อมเรียนรู้ด้วยตนเอง แก่นักศึกษานอกระบบ การศึกษาเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน. ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.รวิน ระวิงวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมชมกิจกรรมภายในงาน
สำหรับกิจกรรมค่ายสานใจไทย สู่ใจใต้ ได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีนี้ ส่งผลต่อการเดินทางมาร่วมกิจกรรม ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี จึงจัดโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้ขึ้น โดยนำไปจัดแสดงใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดที่จังหวัดยะลาในครั้งนี้เพื่อ ให้เยาวชนได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความแตกต่างกันในเชิงพหุวัฒนธรรม ระหว่างสังคมของท้องถิ่น สังคมไทย และสังคมโลก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจและสามารถพัฒนาตนเองให้เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ
ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงแนวทางขับเคลื่อนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ชายแดนใต้ ให้ครูที่ได้รับการอบรมได้เผยแผร่วิชาวิทยาศาสตร์ทุกระบบได้เชื่อมโยงการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีความสนุกสนาน แล้วจะทำให้ทุกคนทุกอาชีพได้รู้จักรือประยุกใช้วิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น สร้างมุมมองใหม่ให้กับประชาชนว่า “วิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรา และไม่ใช่เรื่องยาก” อีกต่อไป
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา