ประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19..
Share 10 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 47

วันนี้ 9ก.ย.63 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในการประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อติดตาม ประเมินสถานการณ์ รวมทั้งวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังสถานการณ์โควิด -19 เริ่มกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้ง ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะประเทศเมียนมาร์ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อ 82 คน ยอดสะสม 1,253 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 7 คน จึงมีความเสี่ยงที่จะมีการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทย ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงช่องทางธรรมชาติ ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลับมาเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลาอีกครั้ง

โดยในที่ประชุม ได้มีการประสานการปฏิบัติ การเดินทางเข้าออกประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่เบตง การรายงานข้อมูลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย การคุมเข้มพื้นที่ช่องทางธรรมชาติ เพื่อแก้ปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง รวมทั้งมาตรการดำเนินการและทรัพยากรในด้านสาธารณสุข เพื่อทุกฝ่ายจะได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้น การป้องกัน ไม่ให้โควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดซ้ำในพื้นที่
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา