ประชุมเชิงปฎิบัติการครอบครัว TO BE NUMBEN ONE ครั้งที่ 4
Share 3 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 55

ยะลาประชุมเชิงปฎิบัติการครอบครัว TO BE NUMBEN ONE ครั้งที่ 4 จังหวัดยะลา และ เตรียมความพร้อมการประกวด ในระดับประเทศ ปี2563

วันนี้ 2 ก.ย.63 ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชา จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมให้การต้อนรับนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเดินทางมาพบปะกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่จังหวัดยะลา ประชุมเชิงปฏิบัติการครอบครัว TO BE NUMBER ONE (พบปะยามเช้า) ครั้งที่ 4 พร้อมชี้แนะแนวทางในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาเครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกและเครือข่ายต่าง ๆ ของจังหวัดยะลา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าสถานศึกษา ผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ และแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วม

โดยก่อนเริ่มการประชุม มีกิจกรรมมีการแสดงจากนักเรียนนักศึกษาจากชมรมTO BE NUMBER ONE ในพื้นที่จังหวัดยะลา พร้อมทั้งการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานสถานศึกษา ผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการTO BE NUMBER ONE ในการร่วมรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกันพัฒนาเยาวชน คนดี ศรียะลา ให้ เก่ง ดี มีสุขและมีคุณธรรม จนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนงานโครงการTO BE NUMBER ONE ที่จะเข้าร่วมประกวด ร่วมกิจกรรม และร่วมรับเสด็จองค์ประธานฯ ในงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563ในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2563 ที่จังหวัดนนทบุรี
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา