สมเด็จพระเทพกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
Share 30 ก.ค. 2563 | เข้าชม : 62

สมเด็จพระเทพกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานงบประมานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการค้นหาผู้ป่วยโควิด – 19 เชิงรุก และเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดยะลา

วันนี้ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมบุญสิทธิ์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา นายเทิดศักดิ์ บุญยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบเงิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ พระราชทานแก่โรงพยาบาลเบตง และโรงพยาบาลรามัน เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ยะลา บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเข้าร่วมในพิธี
ในการนี้ ประธานในพิธีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร ถวายราชสักการะ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกอบพิธีส่งมอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน แก่โรงพยาบาลใน จังหวัดยะลา

นายเทิดศักดิ์ บุญยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด – 19 จำนวน 4,830,177 บาท มอบแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา โดยทรงให้จัดตั้งเป็นกองทุนพระราชทานชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด – 19 และโคนระบาดต่างๆ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการค้นหาผู้ป่วยโควิด – 19 เชิงรุกสำหรับใช้ในโรงพยาบาลสามจังหวัดชายแดนใต้ คือ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา โรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลนราธิวาส โดยมีโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ หรือ Infusion pump แก่โรงพยาบาลในจังหวัดยะลา จำนวน 9 เครื่อง ประกอบด้วย โรงพยาบาลเบตง จำนวน 5 เครื่อง โรงพยาบาลรามัน จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด – 19 และโรคอื่นๆ
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา