พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ...
Share 29 ก.ค. 2563 | เข้าชม : 83

ยะลา จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ 28 ก.ค.63 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธี ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานลงนามถวายพระพรในสมุดลงนาม ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ศาล ทหาร ตำรวจ อัยการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และจิตอาสาพระราชทาน ลงนามถวายพระพรตามลำดับ

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และนำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา