เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส...
Share 29 ก.ค. 2563 | เข้าชม : 60

ยะลา เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม

วันนี้ 28 ก.ค.63 ถนนทางหลวงหมายเลข 418 ยะลา-ปัตตานี หมู่ที่ 4 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมนำจิตอาสาพระราชทาน กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กล่าวปฏิญาณตน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 3 ครั้ง จากนั้นร่วมกิจกรรมกิจกรรมพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาดถนนเส้นทางสายหลักเข้าจังหวัดยะลา ทั้งสองข้างทาง และบริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ให้มีความสวยงาม

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี พร้อมทั้งเชิญ พระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายร่วมกับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจ ที่กระทรวงมาหดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดสร้าง แล้วเสร็จ พร้อมทำพิธีเปิด และจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ทุกภาคส่วน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา