ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาส...
Share 30 มิ.ย. 2563 | เข้าชม : 32

วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา