จังหวัดยะลา ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Conference
Share 22 พ.ย. 2564 | เข้าชม : 122

วันนี้ (22 พ.ย. 64) ที่ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ที่ประชุมได้เสนอมาตรการรับมือสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง การวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืช ฤดูแล้ง แนวทางการเตรียมความพร้อมการรับมือฤดูฝน ปี 2564/65 และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยได้พิจารณาการขอความเห็นต่อการแต่งตั้งปฏิรูปที่ดินจังหวัด 72 จังหวัด เป็นคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเพิ่มเติม (ยกเลิกจังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม)
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา