ผู้ว่าฯ ยะลา รับพระราชทานหนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์” ส่งมอบส่วนราชการเผยแพร่ความรู้ด้านพฤติกรรมช้างป่า
Share 22 พ.ย. 2564 | เข้าชม : 115

วันนี้ 22 พ.ย.64 ที่โถงชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานหนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์” จำนวน 1,000 เล่ม โดยมอบผ่านให้กับอำเภอที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เบตง อ.บันนังสตา และ อ.ธารโต โดยมีส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดยะลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา อุทยานแห่งชาติบางลาง โครงการป่าอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ (พื้นที่ส่วนที่ 2) จ.ยะลา และนราธิวาส เข้าร่วม

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการโครงการพัชรสุดาคชานุรักษ์ ได้พระราชทานหนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์” เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพฤติกรรมช้างป่า แก่นักเรียน เยาวชน ชุมชน และหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์ จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการโครงการพัชรสุดาคชานุรักษ์ ได้จัดส่งหนังสือให้จังหวัดรับพระราชทานหนังสือ เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป

สำหรับหนังสือการ์ตูน เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์ ได้รวบรวมพฤติกรรมของช้างเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักช้าง รู้สาเหตุ เมื่อช้างมาเยือน เพื่อเตรียมต้อนรับแข็งขัน ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อลดการเผชิญหน้า ลดการปะทะ และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนอาชีพที่เหมาะสม เพื่อให้คนได้อยู่ร่วมกันกับช้างได้อย่างสมดุล
แหล่งที่มา: สวท.ยะลา