พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...
Share 14 ต.ค. 2564 | เข้าชม : 44

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรคต๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาการเปรียญ วัดนิโรธสังฆาราม จังหวัดยะลา โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
แหล่งที่มา: เพจ แม่บ้านมหาดไทย จังหวัดยะลา