สถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ จังหวัดยะลา
ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564
รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
Time Line ผู้ป่วยทั้งหมด
ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้
162
ติดเชื้อสะสม
7,284
รักษาหาย
5,203
เสียชีวิต
58

THAI STOP COVID PLUS
ประกาศ/คำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา
[ประกาศ/คำสั่งอื่นๆ] [คำสั่งมาตรการเข้าออกจังหวัด]
123456...››
กิจกรรม
วิดีโอ
ระบบการให้บริการ (Function) หมอพร้อม Version 2