คำขวัญประจำจังหวัด
“ ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน ”
คำขวัญประจำอำเภอ
อำเภอเมือง
วัดถ้ำสวย รวยไม้ยางพารา ล้ำค่าหินอ่อน กระท้อนรสดี
อำเภอธารโต
ธารโตเมืองดาหลา เงาะป่าซาไก ทะเลใหญ่ในหุบเขา ถ้ำยาวธารน้ำลอด
อำเภอบันนังสตา
ถิ่นนามะปราง บางลางอุทยาน อนุสรณ์สะพานโบราณ คู่บ้านกล้วยหิน
อำเภอยะหา
โรงพยาบาลเจ้าฟ้า ศาลาดูจันทร์ นานาพันธุ์ผลไม้ หลากหลายวัฒนธรรม สรรพนามเมืองขี้เหล็ก
อำเภอรามัน
ช้างเผือกคู่บารมี สับปะรดดีเกะรอ ตะโละหะลอกริชงาม ลือนามปลามังกร อนุสรณ์เมืองเก่า
อำเภอเบตง
เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
อำเภอกรงปินัง
ตำนานเมืองหมาก มากมีผลไม้ ธรรมชาติสดใส ใจคนงดงาม
อำเภอกาบัง
แหล่งต้นน้ำใหญ่ ชื่นใจธรรมชาติ ไม้กวาดดอกหญ้า จำปาดะพันธุ์ดี