ติดต่อเรา
สำนักงานจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 073-211586
โทรสาร : 073-221014
E-MAIL : yala@moi.go.th
FACEBOOK : ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ติดต่อสอบถาม ติดต่อสอบถามเรื่องทั่วไป
Email : yala@moi.go.th

ร้องเรียนร้องทุกข์ โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา
Email : damrongdham_yal@moi.go.th