ติดต่อเรา
สำนักงานจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 073-211586
โทรสาร : 073-221014
E-MAIL : yala@moi.go.th
FACEBOOK : ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ติดต่อสอบถาม/ร้องเรียนร้องทุกข์
Verify Code : 7 + 7 =