หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : มอบหมายงานในหน้าที่ของนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
วันที่ออกหนังสือ : 25 พฤศจิกายน 2564
เลขที่หนังสือ : 11270
หนังสือนำส่ง : YALAFILE-180233.PDF [ขนาดไฟล์:249.08 KB] (ดาวน์โหลด : 53 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย