หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ออกหนังสือ : 17 พฤศจิกายน 2564
เลขที่หนังสือ : 10884
หนังสือนำส่ง : 1637640542.pdf [ขนาดไฟล์:586.56 KB] (ดาวน์โหลด : 49 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย