หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
วันที่ออกหนังสือ : 9 ตุลาคม 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 9681
หนังสือนำส่ง : 1633767653.pdf [ขนาดไฟล์:329.59 KB] (ดาวน์โหลด : 229 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบตอบรับและกำหนดการฯ
[ขนาดไฟล์ : 638.18 KB] [ดาวน์โหลด : 119 ครั้ง]