ข่าวสมัครงาน
ข้อมูลลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 54 รายการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา | วันที่ 29 ม.ค. 2564

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ
หน่วยงาน : จังหวัดยะลา | วันที่ 15 ม.ค. 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12 | วันที่ 11 ม.ค. 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานโครงการ ตามโครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 14 พ.ย. 2563

รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ คัดเลือกตำแหน่ง พนักงานโครงการตามโครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 5 พ.ย. 2563

รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการตามโครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 29 ต.ค. 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา | วันที่ 28 ต.ค. 2563

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา | วันที่ 7 ส.ค. 2563

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมประชาสัมพันธ์ ในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา | วันที่ 24 ก.ค. 2563

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา | วันที่ 24 ก.ค. 2563

123456››