ข่าวประกวดราคา
ข้อมูลลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 41 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานช่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ยล.3008 แยก ทล.410 - บ้านสะเอ๊ะ ดำเนินการในพื้นที่อำเภอบันนังสตา กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 1.918 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,377 ตารางเมตร
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทยะลา | วันที่ 15 ต.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ยล.5039 เลี่ยงเมืองเบตง LT (มหามงคล) ดำเนินการในพื้นที่อำเบตง กว้าง 10.00 เมตร ไหล่ทาง 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.850 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34,400 ตารา
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทยะลา | วันที่ 15 ต.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ยล.5020 บ้านเบตง - บ้านธารน้ำทิพย์ (ตอน 2) ดำเนินการในพื้นที่อำเภอเบตง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.250 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทยะลา | วันที่ 15 ต.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานช่อมส้รางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ยล.4019 แยก ทล.4067 - บ้านโกตาบารู ดำเนินการในพื้นที่อำเภอรามัน กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 0.731 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,907 ตารางเมตร โ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทยะลา | วันที่ 15 ต.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานช่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ยล.3003 แยก ทล.409 - บ้านลำใหม่ ดำเนินการในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,964 ตารางเมตร
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทยะลา | วันที่ 15 ต.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานช่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ยล.5039 เลี่ยงเมืองเบตง RT. (มหามงคล) ตอน 3 ดำเนินการในพื้นที่อำเภอเบตง (ไปด่านเบตง) กว้าง 10.00 เมตร ไหล่ทาง 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 1.209 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทยะลา | วันที่ 15 ต.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานช่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ยล.5039 เลี่ยงเมืองเบตง RT. (มหามงคล ตอน 2 ดำเนินการในพื้นที่อำเภอเบตง (ไปด่านเบตง) กว้าง 10.00 เมตร ไหล่ทาง 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 1.208 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยก
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทยะลา | วันที่ 15 ต.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานช่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ยล.3026 แยก ทล.410 - บ้านจันทรรัตน์ ดำเนินการในพื้นที่อำเภอเบตง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 0.455 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,640 ตารางเมตร โ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทยะลา | วันที่ 15 ต.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานช่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ยล.5020 บ้านเบตง - บ้านธารน้ำทิพย์ (ตอน 1) ดำเนินการในพื้นที่อำเภอเบตง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 1.715 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,823 ตา
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทยะลา | วันที่ 15 ต.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ราชการ รถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ชีชี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา | วันที่ 30 ต.ค. 2563

12345››