ประกาศจังหวัดยะลา
ข้อมูลลำดับที่: 21 - 23 จากข้อมูลทั้งหมด: 23 รายการ
การสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่อำเมืองยะลา
หน่วยงาน : ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

การสิ้นสุดสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอบันนังสตา อำเภอยะหา อำเภอรามัน อำเภอธารโต อำเภอกาบัง และอำเภอกรงปินัง
หน่วยงาน : ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ประกาศขายทอดตลาดต้นยางพารา
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

‹‹123