ประกาศจังหวัดยะลา
ข้อมูลลำดับที่: 11 - 20 จากข้อมูลทั้งหมด: 29 รายการ
ขายทอดตลาดพัสดุ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลเบตง | วันที่ 5 พ.ค. 2563

ขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและที่ไม่จำเป็นต้องใช้ราชการ
หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา | วันที่ 20 เม.ย. 2563

ผลการจับฉลากการสรรหาตัวแทนขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | วันที่ 18 ก.พ. 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการจับสลากสรรหาตัวแทนขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย (เพิ่มเติม)
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | วันที่ 12 ก.พ. 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการจับสลากสรรหาตัวแทนขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | วันที่ 11 ก.พ. 2563

การสรรหาตัวแทนขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | วันที่ 20 ธ.ค. 2562

ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณะภัย และการสิ้นสุดสาธารณะภัยในเขตพื้นที่อำเภอธารโต
หน่วยงาน : กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา | วันที่ 18 ก.ย. 2562

กำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี)
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 10 ส.ค. 2562

การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการอุดมศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | วันที่ 5 ต.ค. 2561

ขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์ | วันที่ 31 ส.ค. 2561

‹‹123››