ประกาศจังหวัดยะลา
ข้อมูลลำดับที่: 11 - 20 จากข้อมูลทั้งหมด: 23 รายการ
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณะภัย และการสิ้นสุดสาธารณะภัยในเขตพื้นที่อำเภอธารโต
หน่วยงาน : กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา | วันที่ 18 ก.ย. 2562

กำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี)
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 10 ส.ค. 2562

การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการอุดมศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | วันที่ 5 ต.ค. 2561

ขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์ | วันที่ 31 ส.ค. 2561

ยกเลิกประกาศจังหวัดยะลา ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 21 มิ.ย. 2561

กำหนดวันหยุดราชการ เนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ)
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 13 มิ.ย. 2561

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วยงาน : สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา | วันที่ 7 ธ.ค. 2560

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทางด้านการทำงานเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค ศูนย์ภาคใต้ จังหวัดยะลา (เสาร์ - อาทิตย์) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๒๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | วันที่ 2 ต.ค. 2560

เทศบาลนครยะลารับสมัครนักดนตรีวงออร์เครสต้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา ประจำปี ๒๕๖๐
หน่วยงาน : เทศบาลนครยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ขายทอดตลาดวัสดุที่รื้อถอนในที่ราชพัสดุ
หน่วยงาน : ศาลจังหวัดยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

‹‹123››