ข่าวสมัครงาน
ข้อมูลลำดับที่: 51 - 54 จากข้อมูลทั้งหมด: 54 รายการ
ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลรามัน
หน่วยงาน : รพ.รามัน | วันที่ 2 ต.ค. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | วันที่ 2 ต.ค. 2560

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | วันที่ 2 ต.ค. 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

‹‹123456