ข่าวสมัครงาน
ข้อมูลลำดับที่: 31 - 40 จากข้อมูลทั้งหมด: 54 รายการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัดยะลา | วันที่ 28 มิ.ย. 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : โรงพยาบาลเบตง | วันที่ 28 มิ.ย. 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 21 มิ.ย. 2561

ยกเลิกประกาศจังหวัดยะลา ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 21 มิ.ย. 2561

ผลการประเมินความรู้ ครั้งที่ ๑ (สมรรถนะที่ ๑ ความรู้ทั่วไป และสมรรถนะที่ ๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 19 มิ.ย. 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๑ (สมรรถนะที่ ๑ ความรู้ทั่วไป และสมรรถนะที่ ๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 5 มิ.ย. 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 10 พ.ค. 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา | วันที่ 7 มี.ค. 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
หน่วยงาน : สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา | วันที่ 25 ม.ค. 2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมบทในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
หน่วยงาน : สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา | วันที่ 9 พ.ย. 2560

‹‹123456››