ข่าวสมัครงาน
ข้อมูลลำดับที่: 31 - 32 จากข้อมูลทั้งหมด: 32 รายการ
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | วันที่ 2 ต.ค. 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

‹‹1234