ข่าวสมัครงาน
ข้อมูลลำดับที่: 21 - 30 จากข้อมูลทั้งหมด: 47 รายการ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 14 ส.ค. 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 1 ส.ค. 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๑ ตำแหน่ง (สมรรถนะที่ ๑ ความรู้ทั่วไป และสมรรถนะที่ ๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 12 ก.ค. 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัดยะลา | วันที่ 28 มิ.ย. 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : โรงพยาบาลเบตง | วันที่ 28 มิ.ย. 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 21 มิ.ย. 2561

ยกเลิกประกาศจังหวัดยะลา ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 21 มิ.ย. 2561

ผลการประเมินความรู้ ครั้งที่ ๑ (สมรรถนะที่ ๑ ความรู้ทั่วไป และสมรรถนะที่ ๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 19 มิ.ย. 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๑ (สมรรถนะที่ ๑ ความรู้ทั่วไป และสมรรถนะที่ ๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 5 มิ.ย. 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 10 พ.ค. 2561

‹‹12345››