ข่าวสมัครงาน
ข้อมูลลำดับที่: 11 - 20 จากข้อมูลทั้งหมด: 41 รายการ
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง | วันที่ 21 มี.ค. 2562

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา | วันที่ 4 มี.ค. 2562

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ นายช่างคอมพิวเตอร์ นางช่างไฟฟ้า เลขานุการประจำองค์คณะ พนักงานหน้าบัลลังก์ และพนักงานเดินหมาย
หน่วยงาน : สำนักงานศาลปกครองยะลา | วันที่ 28 ม.ค. 2562

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา | วันที่ 15 ส.ค. 2561

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 14 ส.ค. 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 1 ส.ค. 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๑ ตำแหน่ง (สมรรถนะที่ ๑ ความรู้ทั่วไป และสมรรถนะที่ ๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 12 ก.ค. 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัดยะลา | วันที่ 28 มิ.ย. 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : โรงพยาบาลเบตง | วันที่ 28 มิ.ย. 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 21 มิ.ย. 2561

‹‹12345››