ข่าวสมัครงาน
ข้อมูลลำดับที่: 11 - 20 จากข้อมูลทั้งหมด: 47 รายการ
รายชื่อและการขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : สรรพสามิตพื้นที่ยะลา | วันที่ 24 ธ.ค. 2562

แก้ไข กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคสามารถ (สอบปฏิบัติ) ในตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา | วันที่ 29 พ.ย. 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : สรรพสามิตพื้นที่ยะลา | วันที่ 14 พ.ย. 2562

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | วันที่ 12 พ.ย. 2562

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา | วันที่ 29 ต.ค. 2562

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
หน่วยงาน : โรงพยาบาลยะลา | วันที่ 4 ก.ย. 2562

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง | วันที่ 21 มี.ค. 2562

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา | วันที่ 4 มี.ค. 2562

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ นายช่างคอมพิวเตอร์ นางช่างไฟฟ้า เลขานุการประจำองค์คณะ พนักงานหน้าบัลลังก์ และพนักงานเดินหมาย
หน่วยงาน : สำนักงานศาลปกครองยะลา | วันที่ 28 ม.ค. 2562

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา | วันที่ 15 ส.ค. 2561

‹‹12345››