ข่าวประกวดราคา
ข้อมูลลำดับที่: 11 - 20 จากข้อมูลทั้งหมด: 41 รายการ
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการ รถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ชีชี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูง
หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา | วันที่ 16 ต.ค. 2563

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเชล) 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา | วันที่ 14 เม.ย. 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาธงและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าสำนักงานศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต ๑๓ (ยะลา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๓ (ยะลา) | วันที่ 20 ก.พ. 2561

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา
หน่วยงาน : สรรพสามิตพื้นที่ยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ประกวดราคาจัดชื้อพัสดุประเภทลูกถ้วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาเลขที่ ต.๓กบญ.(ปกพ.)004/2560
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ประกวดราคาจัดชื้อพัสดุรองปี ๒๕๖๐ ประเภทอุปกรณ์ Galvanized steel wire จำนวน ๔ รายการ ตามประกวดราคาเลขที่ ต.๓กบญ.(ปก.A)๐๐๑/๒๕๖๐
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ประกวดราคาจัดชื้อพัสดุรอง ปี ๒๕๖๐ ประเภทอุปกรณ์ Overheed Line Hardware ด้วยวิธีประกวดราคา ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตามประกวดราคาเลขที่ ต.๓กบญ.(ปก.A)๐๐๒/๒๕๖๐
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ประกวดราคาจัดชื้อพัสดุรอง ปี ๒๕๕๙ ประเภทอุปกรณ์ Overhead Line Hardware ด้วยวิธีประกวดราคา ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตามประกวดราคาเลขที่ ต.๓กบญ.(ปก.A)๐๐๒/๒๕๖๐
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ประกวดราคาจัดชื้อพัสดุรอง ปี ๒๕๕๙ ประเภทอุปกรณ์ Galvanized steel wire ด้วยวิธีประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตามประกวดราคาเลขที่ ต.๓กบญ.(ปก.A)๐๐๑/๒๕๕๙
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ประกวดราคาจัดชื้อสายเคเบิ้ลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x185 ต.มม.เลขที่ ต.3กบญ.(009/2560)
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) | วันที่ 2 ต.ค. 2560

‹‹12345››