ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 61 - 70 จากข้อมูลทั้งหมด: 192 รายการ
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | วันที่ 3 ธ.ค. 2563

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด สระแก้ว นครราชสีมา ยโสธร ศรีสะเกษ ชัยภูมิ ขอนแก่น มุกดาหาร....
หน่วยงาน : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจังหวัดยะลา | วันที่ 30 พ.ย. 2563

ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราโซวาทและหนังสือพิธีพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลพระราชทาน
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 30 พ.ย. 2563

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ.ร. | วันที่ 24 พ.ย. 2563

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
หน่วยงาน : สำนักงานศาลปกครอง | วันที่ 17 พ.ย. 2563

ขอเชิญร่วมลงนามเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยและของโลก "วันที่ 5 ธันวาคม"
หน่วยงาน : หนังสือพิมพ์ เอเชียทูเดย์ | วันที่ 29 ต.ค. 2563

ขายทอดตลาดกรณีซากงานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ 18/6 และ 18/1
หน่วยงาน : ศาลจังหวัดยะลา | วันที่ 14 ก.ย. 2563

การส่งเสริมให้ข้าราชการ และประชาชนร่วมกันเพาะพันธ์กล้าไม้
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | วันที่ 11 ก.ย. 2563

แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 14 ส.ค. 2563

ร่วมตอบแบบสำรวจการศึกษาจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) | วันที่ 13 ส.ค. 2563

‹‹...5678910...››