ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 51 - 60 จากข้อมูลทั้งหมด: 192 รายการ
การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.1 ก (ขนาด 1 ชั้น 2 ห้องเรียน)
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา | วันที่ 28 ม.ค. 2564

การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน 38 รายการ
หน่วยงาน : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา | วันที่ 22 ม.ค. 2564

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 20 ม.ค. 2564

ขายทอดตลาดพัสดุ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลเบตง | วันที่ 20 ม.ค. 2564

การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)
หน่วยงาน : สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 | วันที่ 15 ม.ค. 2564

กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564
หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | วันที่ 11 ม.ค. 2564

ขอความร่วมมือรณรงค์การทิ้งขยะและงดใช้ถุงพลาสติกหรือกล่องโฟม ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
หน่วยงาน : เทศบาลนครยะลา (สำนักการศึกษา ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชนฯ) | วันที่ 28 ธ.ค. 2563

เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนงานโครงการเพื่อรองรับสถานการณ์...
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 18 ธ.ค. 2563

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. | วันที่ 16 ธ.ค. 2563

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | วันที่ 9 ธ.ค. 2563

‹‹...456789...››