ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 21 - 30 จากข้อมูลทั้งหมด: 147 รายการ
ขอเชิญร่วมลงนามเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยและของโลก "วันที่ 5 ธันวาคม"
หน่วยงาน : หนังสือพิมพ์ เอเชียทูเดย์ | วันที่ 29 ต.ค. 2563

ขายทอดตลาดกรณีซากงานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ 18/6 และ 18/1
หน่วยงาน : ศาลจังหวัดยะลา | วันที่ 14 ก.ย. 2563

การส่งเสริมให้ข้าราชการ และประชาชนร่วมกันเพาะพันธ์กล้าไม้
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | วันที่ 11 ก.ย. 2563

แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 14 ส.ค. 2563

ร่วมตอบแบบสำรวจการศึกษาจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) | วันที่ 13 ส.ค. 2563

การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย)
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 10 ส.ค. 2563

ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2563
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | วันที่ 7 ส.ค. 2563

ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะหฺเผยแพร่ข่าวการอบอรม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | วันที่ 7 ส.ค. 2563

ผลการประเมินแผนงานโครงการเบื้องต้นภายใต้แผนงาน 3.2 (รอบ 2)
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 3 ส.ค. 2563

โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเชียน" รุ่นที่ 11
หน่วยงาน : มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ | วันที่ 13 ก.ค. 2563

‹‹123456...››