ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 21 - 30 จากข้อมูลทั้งหมด: 192 รายการ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสู่อนาคตที่ยั่งยืน (Hybrid Learning)
หน่วยงาน : สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย | วันที่ 1 ก.ค. 2564

แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา (ศอ.ปส.จ.ยล.) | วันที่ 25 มิ.ย. 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
หน่วยงาน : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา | วันที่ 22 มิ.ย. 2564

เชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ.ร. | วันที่ 16 มิ.ย. 2564

การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1 รายการ
หน่วยงาน : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา | วันที่ 14 มิ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการประมูล การขายทอดตลาดประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา | วันที่ 2 มิ.ย. 2564

เร่งรัดติดตามแจ้งกลุ่มเป้าหมายดำเนินการตอบแบบประเมิน (ITA)
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) | วันที่ 2 มิ.ย. 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 31 พ.ค. 2564

การขยายทอดตลาดประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา | วันที่ 20 พ.ค. 2564

รายการ คนค้นตน เพื่อค้นหา "ตน" เพื่อเป็นต้นแบบ แรงบันดานใจให้ผู้คนในสังคมลุกขึ้นมาสร้างสังคมที่ปราศจากการทุจริตฯ
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 18 พ.ค. 2564

‹‹123456...››