ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 11 - 20 จากข้อมูลทั้งหมด: 147 รายการ
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564
หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | วันที่ 11 ม.ค. 2564

ขอความร่วมมือรณรงค์การทิ้งขยะและงดใช้ถุงพลาสติกหรือกล่องโฟม ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
หน่วยงาน : เทศบาลนครยะลา (สำนักการศึกษา ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชนฯ) | วันที่ 28 ธ.ค. 2563

เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนงานโครงการเพื่อรองรับสถานการณ์...
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 18 ธ.ค. 2563

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. | วันที่ 16 ธ.ค. 2563

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | วันที่ 9 ธ.ค. 2563

การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | วันที่ 3 ธ.ค. 2563

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด สระแก้ว นครราชสีมา ยโสธร ศรีสะเกษ ชัยภูมิ ขอนแก่น มุกดาหาร....
หน่วยงาน : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจังหวัดยะลา | วันที่ 30 พ.ย. 2563

ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราโซวาทและหนังสือพิธีพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลพระราชทาน
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 30 พ.ย. 2563

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ.ร. | วันที่ 24 พ.ย. 2563

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
หน่วยงาน : สำนักงานศาลปกครอง | วันที่ 17 พ.ย. 2563

‹‹123456...››