ประเภทงบ เดือน ปีงบประมาณ
งบจังหวัด(G084) มกราคม 2561
สป.มท.(1502) มกราคม 2561
สป.มท.(1502) ธันวาคม 2561
งบจังหวัด(G084) ธันวาคม 2561
สป.มท.(1502) พฤศจิกายน 2561
งบจังหวัด(G084) พฤศจิกายน 2561
สป.มท.(1502) ตุลาคม 2561
งบจังหวัด(G084) ตุลาคม 2561