งบทดลองราชการจังหวัดยะลา
ประเภทงบ เดือน ปีงบประมาณ
งบจังหวัด(G084) กันยายน 2562
สป.มท.(1502) กันยายน 2562
งบจังหวัด(G084) สิงหาคม 2562
สป.มท.(1502) สิงหาคม 2562
งบจังหวัด(G084) กรกฎาคม 2562
สป.มท.(1502) กรกฎาคม 2562
สป.มท.(1502) มิถุนายน 2562
งบจังหวัด(G084) มิถุนายน 2562
สป.มท.(1502) พฤษภาคม 2562
งบจังหวัด(G084) พฤษภาคม 2562
งบจังหวัด(G084) เมษายน 2562
สป.มท.(1502) เมษายน 2562
สป.มท.(1502) มีนาคม 2562
งบจังหวัด(G084) มีนาคม 2562
งบจังหวัด(G084) กุมภาพันธ์ 2562
สป.มท.(1502) กุมภาพันธ์ 2562
งบจังหวัด(G084) มกราคม 2562
สป.มท.(1502) มกราคม 2562
สป.มท.(1502) ธันวาคม 2562
งบจังหวัด(G084) ธันวาคม 2562
งบจังหวัด(G084) พฤศจิกายน 2562
สป.มท.(1502) พฤศจิกายน 2562
งบจังหวัด(G084) ตุลาคม 2562
สป.มท.(1502) ตุลาคม 2562
งบจังหวัด(G084) กันยายน 2561
สป.มท.(1502) กันยายน 2561
สป.มท.(1502) สิงหาคม 2561
งบจังหวัด(G084) สิงหาคม 2561
งบจังหวัด(G084) กรกฎาคม 2561
สป.มท.(1502) กรกฎาคม 2561
สป.มท.(1502) มิถุนายน 2561
งบจังหวัด(G084) มิถุนายน 2561
งบจังหวัด(G084) พฤษภาคม 2561
สป.มท.(1502) พฤษภาคม 2561
งบจังหวัด(G084) เมษายน 2561
สป.มท.(1502) เมษายน 2561
สป.มท.(1502) มีนาคม 2561
งบจังหวัด(G084) มีนาคม 2561
งบจังหวัด(G084) กุมภาพันธ์ 2561
สป.มท.(1502) กุมภาพันธ์ 2561
งบจังหวัด(G084) มกราคม 2561
สป.มท.(1502) มกราคม 2561
สป.มท.(1502) ธันวาคม 2561
งบจังหวัด(G084) ธันวาคม 2561
สป.มท.(1502) พฤศจิกายน 2561
งบจังหวัด(G084) พฤศจิกายน 2561
สป.มท.(1502) ตุลาคม 2561
งบจังหวัด(G084) ตุลาคม 2561