ข่าวกิจกรรมที่: 1 - 5 จากข่าวทั้งหมด: 292 รายการ
พิธีเปิดกิจกรรมนำเสนอผลงาน ตามโครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี"

วันที่ 25 ก.ย. 61 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธ...อ่านต่อ

Update : 25 ก.ย. 2561 ดู : 28 ครั้ง
ประชุมคณะกรมการจังหวัด พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณฯ

วันที่ (24 ก.ย. 61) ที่ห้องศรียะลา อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน...อ่านต่อ

Update : 24 ก.ย. 2561 ดู : 29 ครั้ง
จ.ยะลา มอบโล่อำเภอสะอาดดีเด่น เกียรติบัตร อปท. ผ่านเกณฑ์ความสะอาด ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

วันนี้ (21 ก.ย. 61) นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตร พร้อมเปิดและบรรยายพิเศษ ...อ่านต่อ

Update : 21 ก.ย. 2561 ดู : 25 ครั้ง
องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดยะลามอบสิ่งของพระราชทานฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางลงพื้น...อ่านต่อ

Update : 21 ก.ย. 2561 ดู : 30 ครั้ง
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายเจษฎา จิต...อ่านต่อ

Update : 21 ก.ย. 2561 ดู : 23 ครั้ง
123456...