อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพ อส.ทพ.ประเสริฐ กายชาติ

                       วันพุธ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพ อส.ทพ.ประเสริฐ กายชาติ พลยิงเครื่องยิงจรวด ชป.๒ ร้อย.ทพ.๔๗๐๒ ฉก.ทพ.๔๗ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุระเบิดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในพื้นที่ ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง ขณะที่ผู้ตายกำลังออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตะเวน สืบสวนหาข่าวในพื้นที่ ณ ศาลาพระปริยัติธรรม วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อ.เมืองยะลา จังหวัดยะลา ยังความปลาบปลื้มแก่ญาติผู้เสียชีวิต และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำนักงานจังหวัดยะลา /ภาพ/เรียบเรียง

อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพ อส.ทพ.ประเสริฐ กายชาติอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพ อส.ทพ.ประเสริฐ กายชาติอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพ อส.ทพ.ประเสริฐ กายชาติอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพ อส.ทพ.ประเสริฐ กายชาติ

หมายเหตุ :: มีความประสงค์ต้องการภาพถ่ายติดต่อกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพย์ ๐๗๓ - ๒๒๐ ๗๐๐ ต่อ ๗๔๙๔๐

 
   
 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ ๐ - ๗๓๒๒ - ๐๗๐๐ ต่อ ๗๔๙๔๐