พิธีจัดเลี้ยงหารายได้และมอบเงินสนับสนุน สมทบทุนจัดซื้อที่ดินวากัฟ และสร้างอาคารเรียน

                       วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีจัดเลี้ยงหารายได้และมอบเงินสนับสนุน สมทบทุนจัดซื้อที่ดินวากัฟ และสร้างอาคารเรียน พร้อมด้วย นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองยะลา ณ มัสยิดยาแมะ กูบังตือรัส ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา

สำนักงานจังหวัดยะลา /ภาพ/เรียบเรียง

พิธีจัดเลี้ยงหารายได้และมอบเงินสนับสนุน สมทบทุนจัดซื้อที่ดินวากัฟ และสร้างอาคารเรียนพิธีจัดเลี้ยงหารายได้และมอบเงินสนับสนุน สมทบทุนจัดซื้อที่ดินวากัฟ และสร้างอาคารเรียนพิธีจัดเลี้ยงหารายได้และมอบเงินสนับสนุน สมทบทุนจัดซื้อที่ดินวากัฟ และสร้างอาคารเรียนพิธีจัดเลี้ยงหารายได้และมอบเงินสนับสนุน สมทบทุนจัดซื้อที่ดินวากัฟ และสร้างอาคารเรียนพิธีจัดเลี้ยงหารายได้และมอบเงินสนับสนุน สมทบทุนจัดซื้อที่ดินวากัฟ และสร้างอาคารเรียนพิธีจัดเลี้ยงหารายได้และมอบเงินสนับสนุน สมทบทุนจัดซื้อที่ดินวากัฟ และสร้างอาคารเรียน

หมายเหตุ :: มีความประสงค์ต้องการภาพถ่ายติดต่อกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพย์ ๐๗๓ - ๒๒๐ ๗๐๐ ต่อ ๗๔๙๔๐

 
   
 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ ๐ - ๗๓๒๒ - ๐๗๐๐ ต่อ ๗๔๙๔๐