พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐

                       วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมด้วยนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รอง ผวจ. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รอง ผวจ. นางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมพิธี ณ วัดเมืองยะลา (พระอารามหลวง)อ.เมือง จ.ยะลา

สำนักงานจังหวัดยะลา /ภาพ/เรียบเรียง

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐

หมายเหตุ :: มีความประสงค์ต้องการภาพถ่ายติดต่อกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพย์ ๐๗๓ - ๒๒๐ ๗๐๐ ต่อ ๗๔๙๔๐

 
   
 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ ๐ - ๗๓๒๒ - ๐๗๐๐ ต่อ ๗๔๙๔๐