พิธีเปิดงานวันมลายูเดย์ (Melayu Day@Yala) และร่วมต้อนรับ แม่ทัพภาค ๔

                       วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รอง ผวจ. นางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันมลายูเดย์ (Melayu Day@Yala) และร่วมต้อนรับ แม่ทัพภาค ๔ ประธานในพิธี โดยเทศบาลนครยะลาจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นมลายู และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก อ.เมือง จ.ยะลา

สำนักงานจังหวัดยะลา /ภาพ/เรียบเรียง

พิธีเปิดงานวันมลายูเดย์ (Melayu Day@Yala) และร่วมต้อนรับ แม่ทัพภาค ๔ พิธีเปิดงานวันมลายูเดย์ (Melayu Day@Yala) และร่วมต้อนรับ แม่ทัพภาค ๔ พิธีเปิดงานวันมลายูเดย์ (Melayu Day@Yala) และร่วมต้อนรับ แม่ทัพภาค ๔ พิธีเปิดงานวันมลายูเดย์ (Melayu Day@Yala) และร่วมต้อนรับ แม่ทัพภาค ๔ พิธีเปิดงานวันมลายูเดย์ (Melayu Day@Yala) และร่วมต้อนรับ แม่ทัพภาค ๔ พิธีเปิดงานวันมลายูเดย์ (Melayu Day@Yala) และร่วมต้อนรับ แม่ทัพภาค ๔ พิธีเปิดงานวันมลายูเดย์ (Melayu Day@Yala) และร่วมต้อนรับ แม่ทัพภาค ๔ พิธีเปิดงานวันมลายูเดย์ (Melayu Day@Yala) และร่วมต้อนรับ แม่ทัพภาค ๔

หมายเหตุ :: มีความประสงค์ต้องการภาพถ่ายติดต่อกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพย์ ๐๗๓ - ๒๒๐ ๗๐๐ ต่อ ๗๔๙๔๐

 
   
 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ ๐ - ๗๓๒๒ - ๐๗๐๐ ต่อ ๗๔๙๔๐