พิธีเปิดศาลเจ้า อัญเชิญองค์พระจำลองแห่รอบเมืองยะลา

                       วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๔๕ น. นายดลเดช พัฒนรัฐ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศาลเจ้า อัญเชิญองค์พระจำลองแห่รอบเมืองยะลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์การเอกชน ประชาชนชาวจังหวัดยะลา โดยมูลนิธิแม่กอเหนี่ยวจังหวัดยะลาจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน ณ ศาลเจ้าแม่กอเหนี่ยวยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

สำนักงานจังหวัดยะลา /ภาพ/เรียบเรียง

พิธีเปิดศาลเจ้า อัญเชิญองค์พระจำลองแห่รอบเมืองยะลาพิธีเปิดศาลเจ้า อัญเชิญองค์พระจำลองแห่รอบเมืองยะลาพิธีเปิดศาลเจ้า อัญเชิญองค์พระจำลองแห่รอบเมืองยะลาพิธีเปิดศาลเจ้า อัญเชิญองค์พระจำลองแห่รอบเมืองยะลาพิธีเปิดศาลเจ้า อัญเชิญองค์พระจำลองแห่รอบเมืองยะลาพิธีเปิดศาลเจ้า อัญเชิญองค์พระจำลองแห่รอบเมืองยะลาพิธีเปิดศาลเจ้า อัญเชิญองค์พระจำลองแห่รอบเมืองยะลาพิธีเปิดศาลเจ้า อัญเชิญองค์พระจำลองแห่รอบเมืองยะลา

หมายเหตุ :: มีความประสงค์ต้องการภาพถ่ายติดต่อกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพย์ ๐๗๓ - ๒๒๐ ๗๐๐ ต่อ ๗๔๙๔๐

 
   
 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ ๐ - ๗๓๒๒ - ๐๗๐๐ ต่อ ๗๔๙๔๐