พิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

                       วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายกองเอก ดลเดช พัฒนรัฐ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน พร้อมด้วย นายกองเอก กู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา พล.ต.สมพล ปานกุล ผบ.ฉก.ยะลา พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา นายกองโท เจษฎา จิตรัตน์ ผู้ช่วยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ร่วมในพิธีสวนสนาม มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี เพื่อแสดงถึงความสำคัญของกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล ณ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

สำนักงานจังหวัดยะลา /ภาพ/เรียบเรียง

พิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

หมายเหตุ :: มีความประสงค์ต้องการภาพถ่ายติดต่อกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพย์ ๐๗๓ - ๒๒๐ ๗๐๐ ต่อ ๗๔๙๔๐

 
   
 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ ๐ - ๗๓๒๒ - ๐๗๐๐ ต่อ ๗๔๙๔๐