ข่าวกิจกรรมที่: 26 - 30 จากข่าวทั้งหมด: 536 รายการ
สหกรณ์จังหวัดยะลา นำสินค้าจากกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ มาวางจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่...

วันที่ 14 กันยายน 2562 ที่ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา ประชาชนในพื้นที่ ออกมาชมการแสดงดนตรี พร้อมเลือกซื้อสิ้นค้า...อ่านต่อ

Update : 17 ก.ย. 2562 ดู : 44 ครั้ง
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ...

วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะ...อ่านต่อ

Update : 6 ก.ย. 2562 ดู : 75 ครั้ง
การประชุมการประกวด “ อำเภอสะอาด ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน...อ่านต่อ

Update : 4 ก.ย. 2562 ดู : 87 ครั้ง
ประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์...

วันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะล...อ่านต่อ

Update : 2 ก.ย. 2562 ดู : 82 ครั้ง
มอบเกียรติบัตรให้กับ หน่วยงาน สถานศึกษา ชมรม ที่สนับสนุน และเข้าร่วมการประกวด...

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบเกียร...อ่านต่อ

Update : 29 ส.ค. 2562 ดู : 83 ครั้ง
‹‹...456789...››