ข่าวกิจกรรมที่: 1 - 5 จากข่าวทั้งหมด: 834 รายการ
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดยะลา (กรอ.ยล.) ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะ...อ่านต่อ

Update : 26 พ.ย. 2564 ดู : 28 ครั้ง
จังหวัดยะลา ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Conference

วันนี้ (22 พ.ย. 64) ที่ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เ...อ่านต่อ

Update : 22 พ.ย. 2564 ดู : 121 ครั้ง
จังหวัดยะลา ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดยะลา ครั้งที่ 10/2564

วันนี้ (22 พ.ย. 64) ที่ห้องประชุมขวัญเมือง สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดย...อ่านต่อ

Update : 22 พ.ย. 2564 ดู : 143 ครั้ง
จังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศบค.ส่วนหน้า ผ่านระบบ Zoom การครองเตียงรักษาโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจำนวนลดลง

วันนี้ (22 พ.ย. 64) ที่ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่ว...อ่านต่อ

Update : 22 พ.ย. 2564 ดู : 142 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ยะลา รับพระราชทานหนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์” ส่งมอบส่วนราชการเผยแพร่ความรู้ด้านพฤติกรรมช้างป่า

วันนี้ 22 พ.ย.64 ที่โถงชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นปร...อ่านต่อ

Update : 22 พ.ย. 2564 ดู : 115 ครั้ง
123456...››