ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

Avatar
วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายวรเชษฐ พรมโอภาษ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นางพาตีเมาะ สะดียามู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
COVID-19
ข่าวสารจังหวัดยะลา
PROVINCIAL NEWS UPDATE
ภาพกิจกรรมจังหวัดยะลา
PROVINCIAL GALLERY UPDATE
พช.ยะลา บูรณาการทุกภาคส่วนใช้ข้อมูลความจำพื้นฐาน (จปฐ.) (ดู 20 ครั้ง) ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า... (ดู 22 ครั้ง) องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่จังหวัดยะลา (ดู 28 ครั้ง) พิธีเปิดงานวันนัดพบแรงงานจ้างงานใหม่... (ดู 39 ครั้ง)
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
ดู 16 ครั้ง | Update : 26 พ.ย. 2563
ดู 80 ครั้ง | Update : 25 พ.ย. 2563
ดู 121 ครั้ง | Update : 25 พ.ย. 2563
ดู 95 ครั้ง | Update : 25 พ.ย. 2563
ดู 94 ครั้ง | Update : 24 พ.ย. 2563
ดู 78 ครั้ง | Update : 24 พ.ย. 2563
ดู 84 ครั้ง | Update : 23 พ.ย. 2563
ดู 201 ครั้ง | Update : 23 พ.ย. 2563
ระบบสารสนเทศ

การจัดชื้อจัดจ้างของจังหวัด

งบทดลองราชการ

eMENSCR

จัดหาคอมพิวเตอร์ฯ

สมุดโทรศัพท์หน่วยงาน

ITA การประเมินคุณธรรมฯ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Smart Job Center

เศรษฐกิจการเกษตร