ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

Avatar
ก +
ก -
ปรับขนาด
ตัวอักษร
ค้นหา
แปลภาษา
วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง
ท่องเที่ยวยั่งยืน
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ประกาศ
จังหวัดยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
ข่าวสารจังหวัดยะลา

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น NIDA MAX: Digital Intelligence and Smart Systems...

ประชาสัมพันธ์จาก : สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ : 10 ต.ค. 2562

ขายทอดตลาดวัสดุที่รื้อถอนที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ จำนวน 3 รายการ...

ประชาสัมพันธ์จาก : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2562


ภาพกิจกรรมจังหวัดยะลา
Update : 22 พ.ย. 2562 ดู : 12 ครั้ง
Update : 14 พ.ย. 2562 ดู : 52 ครั้ง
Update : 14 พ.ย. 2562 ดู : 51 ครั้ง
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
ดู 130 ครั้ง | Update : 19 พ.ย. 2562
การจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ
ดูทั้งหมด
  • แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง
  • แผนการจัดชื้อจัดจ้าง
สื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์จังหวัดยะลา
  • มีประโยชน์ต่อท่านเพียงใด