ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

Avatar
ก +
ก -
ปรับขนาด
ตัวอักษร
ค้นหา
แปลภาษา
วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง
ท่องเที่ยวยั่งยืน
นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ประกาศ
ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน :: เพจผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา https://www.facebook.com/yalagovernor/
ข่าวสารจังหวัดยะลา

รายงานของผู้สอบบัญชี...

ประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ : 14 พ.ค. 2562

ผลการคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าอยู่อาศัยหรือเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา...

ประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ : 3 พ.ค. 2562


ภาพกิจกรรมจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
Update : 21 ส.ค. 2562 ดู : 20 ครั้ง
จังหวัดยะลา
Update : 21 ส.ค. 2562 ดู : 24 ครั้ง
จังหวัดยะลา
Update : 19 ส.ค. 2562 ดู : 34 ครั้ง
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
การจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ
ดูทั้งหมด
  • แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง
  • แผนการจัดชื้อจัดจ้าง
สื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์จังหวัดยะลา
  • มีประโยชน์ต่อท่านเพียงใด