ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

Avatar
วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายวรเชษฐ พรมโอภาษ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นางพาตีเมาะ สะดียามู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการเปิดงานและการประกาศเจตนารมณ์พร้อมกัน เนื่องในงานวันต่อต้าน คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 10.30 น. ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” สามารถรับชมผ่านทาง Facebook Fanpage (สำนักงาน ป.ป.ช.) //จังหวัดยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
COVID-19
ข่าวสารจังหวัดยะลา
PROVINCIAL NEWS UPDATE
ภาพกิจกรรมจังหวัดยะลา
PROVINCIAL GALLERY UPDATE
พช.ยะลา บูรณาการทุกภาคส่วนใช้ข้อมูลความจำพื้นฐาน (จปฐ.) (ดู 26 ครั้ง) ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า... (ดู 26 ครั้ง) องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่จังหวัดยะลา (ดู 33 ครั้ง) พิธีเปิดงานวันนัดพบแรงงานจ้างงานใหม่... (ดู 49 ครั้ง)
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
ดู 22 ครั้ง | Update : 30 พ.ย. 2563
ดู 64 ครั้ง | Update : 27 พ.ย. 2563
ดู 50 ครั้ง | Update : 27 พ.ย. 2563
ดู 101 ครั้ง | Update : 26 พ.ย. 2563
ดู 111 ครั้ง | Update : 25 พ.ย. 2563
ดู 155 ครั้ง | Update : 25 พ.ย. 2563
ดู 131 ครั้ง | Update : 25 พ.ย. 2563
ดู 110 ครั้ง | Update : 24 พ.ย. 2563
ระบบสารสนเทศ

การจัดชื้อจัดจ้างของจังหวัด

งบทดลองราชการ

eMENSCR

จัดหาคอมพิวเตอร์ฯ

สมุดโทรศัพท์หน่วยงาน

ITA การประเมินคุณธรรมฯ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Smart Job Center

เศรษฐกิจการเกษตร