เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2563
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพสกนิกรชาวจังหวัดยะลา